Số người truy cập


Tập huấn phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch

 

          Ngày 24/10/2017, Sở tư pháp phối hợp huyện Nguyên Bình tổ chức lớp tập huấn phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch cho các đồng chí làm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

          Tại buổi tập huấn, các đồng chí được Sở tư pháp giới thiệu tổng quan phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; và được thực hành trên máy vi tính  về những kỹ năng sử dụng các chức năng của phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch với các nghiệp vụ: khai sinh, kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch; khai tử; ghi vào sổ các việc hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; hướng dẫn trực tiếp các chức năng và một số lưu ý khi sử dụng phần mềm và kết hợp trực tiếp trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc và kiểm tra việc sử dụng phần mềm.

          Tập huấn Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung cho các đồng chí làm công tác hộ tịch trên địa bàn huyện là một nhiệm vụ rất quan trọng qua đó đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đăng ký, quản lý hộ tịch với cấu trúc chuẩn chung tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch.

 

Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình