Số người truy cập


Hỗ trợ 8 nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 150 triệu đồng

          Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, năm 2017 Mặt trận tổ quốc huyện Nguyên Bình có kế hoạch hỗ trợ 8 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng trị giá 150 triệu đồng.

          Trong đó: hỗ trợ tại xã Lang Môn 1 nhà 10 triệu đồng; 7 nhà, mỗi nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng ở các các xã: Mai Long; Yên Lạc; Hưng Đạo; Thịnh Vượng; Tam Kim; Thể Dục; Thái Học. Đến thời điểm này có 4 nhà đã đưa vào sử dụng, với diện tích nhà từ 50 đến trên 100m2. 4 nhà còn lại sẽ tiếp tục bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2017.

          Các ngôi nhà hoàn thành sẽ góp phần giúp cho những đối tượng thuộc: thiểu năng trí tuệ; hộ nghèo đặc biệt khó khăn; đơn thân một mình nuôi con. Cùng chung mơ ước có được ngôi nhà mới vững chắc, để yên tâm phát triển kinh tế ổn định cuộc sống./.

 

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT – TH Nguyên Bình