Số người truy cập


Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017

Ngày 27/10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nguyên Bình, tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Ban đại diện HĐQT – NHCHXH huyện. Đồng chí Nông Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

          Thực hiện nhiệm vụ quý III/2017, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với UBND các xã thị trấn, tổ chức giải ngân và thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

            Đến ngày 30/9 tổng dư nợ các chương tình tín dụng đạt 203 tỷ 640 triệu đồng, đạt 99,35% kế hoạch năm 2017, tăng trên 21 tỷ 700 triệu đồng so với cuối năm 2016. Trong 13 chương trình cho vay, có 6 chương trình có dư nợ lớn gồm: Cho vay hộ nghèo 109 tỷ 602 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 54%; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 37 tỷ 444 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18%; hộ cận nghèo 31 tỷ 128 triệu đồng chiếm tỷ trọng 15%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 6 tỷ 609 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3%; cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và đi xuất khẩu lao động cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định số 755 của Thủ tướng chính phủ 5 tỷ 557 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,7%; cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33, 4 tỷ 950 triệu đồng chiếm tỷ trọng 2,4%. 

            Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách vẫn còn một số tồn tại, khó khăn nhất định như: tổng nợ quá hạn còn 325 triệu đồng, chiếm 0,16% tổng dư nợ. Nguyên nhân do một số hộ vay hoàn cảnh khó khăn và khó khăn đột xuất đã hết thời gian cho gia hạn nợ nhưng không trả được nợ vay. Nhiều món vay do người vay bỏ đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ. Một số tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trình độ hạn chế, dẫn đến thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ khả năng quản lý vốn chưa cao đẫn đến nợ quá, lãi tồn tăng.

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nguyên Bình yêu cầu: Thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phải cố gắng, quyết tâm cao trong việc vận động những hộ có điều kiện trả nợ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đôn đốc thu hồi nợ và vận động các hộ vay trả nợ đúng thời gian quy định; NHCSXH huyện tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn và tranh thủ các chương trình, nguồn vốn vay để cho người dân trong huyện tiếp cận được nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.

            Nhân dịp này, lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Công bố Quyết định số 2144 Quyết định của Ngân hàng Nhà nước ngày 13/10/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam". Đồng thời, trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam"cho đồng chí Nông Văn Trường Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nguyên Bình./.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình