Số người truy cập


Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

          Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), Ngày 8/11/2017, Đoàn công tác của UBND -UBMTTQ huyện Nguyên Bình đã đến xóm Nà Nọi 2 xã Lang Môn (Nguyên Bình) Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

          Ngày hội được xóm tổ chức 2 phần, phần lễ ôn lại truyền thống 87 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2017.

          Xóm Nà Nọi 2 có 68 hộ với hơn 294 nhân khẩu, với 03 dân tộc Tày, Mông, Dao cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân các dân tộc trong xóm luôn sống bình đẳng, đoàn kết, cùng nhau lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng địa phương về mọi mặt. Năm 2017 xóm Nà Nọi 2 có tổng sản lượng cây có hạt đạt 44,2 tấn, xóm có 150 con bò, 18 con trâu, 120 con lợn, 500 con gia cầm. Đến nay, 59 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo.    Các hộ gia đình đều thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh, thực hiện nghiêm quy ước, hương ước của xóm. Duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đường làng ngõ xóm với 120 ngày công lao động. Năm 2017, xóm có hộ 49/68 đạt gia đình văn hoá, chiếm 72 %; 19 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liền, 13 hộ đạt gia đình văn hoá tiêu biểu.

Năm 2018, xóm Nà Nọi 2 tiếp tục vận động bà con nhân dân thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo"; phấn đấu 80% trở lên đạt gia đình văn hoá; Thu nhập bình quân đầu người 4 triệu 200 nghìn đồng; tổng sản lượng lương thực cây có hạt 48,2 tấn.

          Ngày hội đã diễn ra các hoạt động văn nghệ, thể thao vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư.

          Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, xóm đã biểu dương và tặng quà cho 13 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017; UBND xã Tặng giấy chứng nhận đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục cho 19 hộ; UBND - UBMTTQ huyện tặng 1 phần quà cho xóm và 500 nghìn đồng tiền mặt; UBMTTQ tỉnh, huyện tặng 02 xuất quà cho người uy tín của xóm.

 

 

 

Nông Tuấn -   Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình