Số người truy cập


Tập huấn Thành lập và vận hành nhóm tiết kiệm tín dụng

Tại huyện Nguyên Bình, trong thời gian 2 ngày, mùng 5 và 6/11 Hội liên hiệp phụ nữ huyện kết hợp với Ban thực thi Dự án Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, tổ chức lớp tập huấn Thành lập và vận hành nhóm tiết kiệm tín dụng cho 40 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chi hội trưởng phụ nữ các xóm thực hiện dự án trên địa bàn huyện Nguyên Bình.

          Tại lớp Tập huấn các học viên được Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh truyền đạt các nội dung: Khái niệm về tài chính vĩ mô và hoạt động tài chính vĩ mô; kỹ năng tuyên truyền và thành lập nhóm tiết kiệm tín dụng; kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tiết kiệm tín dụng cho trưởng nhóm; quản lý và vận hành Tài chính vĩ mô.

          Thông qua khóa tập huấn, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở nắm được các kỹ năng cơ bản nhất về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thành lập nhóm tiết kiệm tín dụng. Đồng thời, có khả năng tiếp cận, sử dụng tốt nguồn vốn và  biết cách quản lý, vận hành nhóm một cách có hiệu quả. Theo đó, qua các nguồn vốn vay tạo cơ hội và điều kiện cho chị em phụ nữ tại cơ sở phát triển sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh, tăng thêm năng xuất lao động, từng bước xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương./.

Ảnh: Các học viên tham gia lớp tập huấn Thành lập và vận hành nhóm tiết kiệm tín dụng.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình