Số người truy cập


Đại Hội Hội Trúc Sào Cao Bằng lần thứ nhất, nhiệm kỳ (2017 - 2022)

          Tại huyện Nguyên Bình, Ngày 8/12/2017, Ban vận động thành lập Hội trúc Sào Cao Bằng phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội thành lập hội trúc sào tỉnh Cao Bằng lần thứ I, nhiệm kỳ (2017 - 2022). Tham dự Đại hội có lãnh đạo Sở khoa học Công nghệ tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thông Nông, Hoà An và các hội viên là các công ty, doanh nghiệp, hộ dân kinh doanh sản xuất trúc.

         Hội trúc sào Cao Bằng được thành lập theo Quyết định 1316/QĐ -UBND tỉnh ngày 22/8/2017 gồm có 50 hội viên. Hội được thành lập là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân có hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh cây trúc sào tỉnh Cao Bằng thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm phối hợp có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh cây trúc sào Cao Bằng trên địa bàn tỉnh nhằm đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau tạo mối liên kết chặt chẽ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết những vấn đề kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất và chế biến, tạo nên sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, nâng cao sức mạnh cạnh tranh và cùng nhau xây dựng thị trường ổn định, bảo vệ lợi ích của các thành viên. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tự chủ về tài chính và có tài khoản riêng. Trụ sở của Hội đặt tại Công ty TNHH 01 thành viên 688 tại xóm Nà Cọn, thị trấn Nguyên Bình (Cao Bằng).

          Đại hội các đồng chí đã cùng nhau tham gia thảo luận đề ra phương hướng Hoạt động cụ thể của Hội trong những năm tới: Xây dựng các chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm từ cây trúc sào Cao Bằng mang chỉ dẫn địa lý Cao Bằng; Hỗ trợ hướng dẫn các hội viên trong sản xuất sản phẩm từ cây trúc sào Cao bằng quy mô hộ gia đình bằng việc áp dụng kỹ thuật truyền thống/hiện đại; Tư vấn các hội viên trong việc mua sắm trang thiết bị máy móc hỗ trợ sản xuất.

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội trúc sào Cao Bằng lần thứ I, nhiệm kỳ (2017 - 2022) gồm 9 đồng chí và bầu ra 01 chủ tịch và 02 phó chủ tịch Hội, bầu ra Uỷ ban kiểm tra hội gồm 03 đồng chí

Ảnh: Ban chấp hành Hội trúc sào Cao Bằng lần thứ I, nhiệm kỳ (2017 - 2022) 

                                                                                              Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình