Số người truy cập


Tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

         Trong 2 ngày, 12 và 13/12, Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2018. Đến dự có, đồng chí Bế Minh Đức - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội. Đồng chí, Bế Xuân Tiến - Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Đại biểu ứng cử tại huyện Nguyên Bình.

          Thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2017 về thực hiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Huyện Nguyên Bình có 11 chỉ tiêu đạt và ước đến cuối tháng 12/2017 đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch. Trong đó có: tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 20.420 tấn đạt 110%KH; đàn gia súc gia cầm có 204.768 con đạt trên 101%KH; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 64%, đạt trên 100%KH. Thành lập mới 1 hợp tác xã đạt 100%KH. Toàn huyện có 7.149 gia đình đạt văn hóa đạt 104%KH, 90% cơ quan đơn vị văn hóa bằng 100%KH; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trêb địa bàn ước đạt 5 tỷ 518 triệu đồng, bằng 100%KH.

          Cùng với đó, các dự án, chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, Huyện ủy, huyện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức được 176 cuộc với 5.599 lượt người tham dự. Vận động nhân dân hiến đất làm đường, mương thủy lợi được 8.602m2 và công lao động vật liệu xây dựng trị giá trên 258 triệu đồng. Đầu tư cơ sở hạ tầng giúp các xã giảm nghèo bền vững, đã giải ngân được 9 tỷ 258 triệu đồng đạt 54%. Huyện đang tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất với kinh phí năm 2017, 4 tỷ 302 triệu đồng, cho 4.704 hộ nghèo và cận nghèo thuộc 15 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; đến thời điểm này xã Lang Môn đã thanh quyết toán kinh phí cho người dân.

          Bên cạnh những kết quả đạt được huyện có một số chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch đề ra trong đó có: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến cuối tháng 11 đạt trên 12 tỷ 312 triệu đồng đạt trên 67% dự toán tỉnh giao, ước đến cuối năm đạt khoảng 13 tỷ 203 triệu đồng, bằng 72,5% kế hoạch năm  nguyên nhân do nguồn thu của huyện hạn hẹp, một số Doanh nghiệp, Hợp tác xã nợ thuế kéo dài, không chấp hành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Một số xã triển khai công tác thu không thực sự hiệu quả. Xây dựng Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia không đạt do năm 2017 không được bố trí vốn để xây dựng.

          Tại kỳ họp, đã thông qua các báo: kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đại biểu hội đồng nhân dân trước, trong và sau kỳ họp thứ 4 hội đồng nhân dân huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện. Đồng thời thông qua: kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ và dự toán kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện; dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 202.

          Tại kỳ họp, sẽ dành nhiều thời gian thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2018. Chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kỳ họp cũng sẽ thông qua các dự thảo Nghị quyết về: phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018; Quyết định giao dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018; tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện; Phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện; Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Ảnh: Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

 

                                                                 Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình