Số người truy cập


Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ Hội cơ sở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Ngày 14/12/2017, Trung ương hội nông dân Việt Nam phối hợp với Hội nông dân tỉnh Cao Bằng, Hội nông dân huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ Hội cơ sở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

          Tham gia lớp tập huấn, 80 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, chi hội trưởng nông dân của 04 xã thị trấn gồm: Thị trấn Nguyên Bình, Thể Dục, Minh Thanh và Thái Học được nghe những nội dung về: Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn (2016 - 2020) của chính phủ. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn (2010 - 2015) của tỉnh; Một số chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt các đại biểu còn được nghe chuyên đề về Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong tình hình mới gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

          Sau Hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị thêm những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích, thiết thực về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Qua đó cũng để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội ghị

 

                                                                                       Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình