Số người truy cập


Tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

          Ngày 15/12, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Nguyên Bình tổ chức tổng kết cuộc tổng điều tra trên địa bàn huyện. Đến dự và chỉ đạo có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện và xã. Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện. Văn phòng thống kê 20 xã, thị trấn.

          Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Nguyên Bình, được triển khai ghi phiếu điều tra thực hiện từ 01/7/2016. Nhằm mục đích, tạo cơ sở để các cấp, các ngành đánh giá đúng thực trạng và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

          Cuộc điều tra đã thực hiện ở tại 188 địa bàn, với 8.320 hộ điều tra. Qua tổng hợp sơ bộ, kết quả cuộc tổng điều tra năm 2016 nhận thấy. Những năm gần đây tình hình nông thôn, nông nghiệp và thủy sản của huyện có chiều hướng phát triển. Nguồn thu nhập của hộ nông thôn chủ yếu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 86%. Còn lại thu từ công thương nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, vận tải, dịch vụ; 100% xã, thị rấn có Trạm y tế; có 138 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Đến ngày 1/7/2016 toàn huyện có: 165/182 thôn có điện; 16 xã có đường giao thông giao thông đến trụ sở ủy ban nhân dân xã; hệ thống trường học đã phủ khắp các xã, có nhiều chương tình kế hoạch phát triển cho giáo dục; 8 nhà văn hóa xã. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn huyện cần có sự hỗ trợ và đầu tư từ các nguồn cho nông thôn, nông nghiệp để tiếp tục phát triển.

     Tại buổi tổng kết có 2 tập thể, 18 cá nhân đạt nhiều thành tích suất sắc được nhận giấy khen của Cục thống kê tỉnh./.

Ảnh: Lãnh đạoh UBND huyện trao giấy khen của Cục thống kê tỉnh cho các cá nhân đạt nhiều thành tích suất sắc.

 

 

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình