Số người truy cập


Hội nghị cung cấp thông tin thời sự cho người có uy tín

               Ngày 29/12/2017, huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin thời sự và biểu dương khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự có gần 200 người uy tín của 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện.
          Tại hội nghị người uy tín được thông tin các nội dung: Về báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Triển khai nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34 - 2007/PL UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Uỷ ban thường Vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn; Triển khai báo cáo phát huy vai trò người uy tín trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

          Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của huyện; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

          Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 42 cá nhân là người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nguyên Bình năm 2017.

Ảnh:Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho  cá nhân là người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

                                                                                   Nông Tuấn -  Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình