NHCSXH huyện Nguyên Bình:  Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

          Ngày 5/7, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết, nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự có lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh; Lãnh đạo hội nhận ủy thác cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn là thành viên Ban đại diện.

          Trong 6 tháng đầu năm 2018,  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu tín dụng được giao. Giúp cho hộ nghèo và đối tượng chính sách nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn huy động đạt 208.403 triệu đồng, tăng 4.271 triệu đồng so với đầu năm tăng 2,09%, trong đó: Vốn trung ương chuyển về 197.981 triệu đồng, Vốn nhận ủy thác địa phương 620 triệu đồng, Vốn huy động các tổ chức, cá nhân 9.802 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 208.084 triệu đồng tăng 4.101 triệu đồng so với cuối năm 2017, với 5.339 hộ vay, bình quân 38,97 triệu/hộ. Doanh số cho vay 29.620 triệu đồng, với 785 hộ vay vốn. Doanh số thu nợ 25.514 triệu đồng. Số nợ quá hạn 117 triệu đồng, giảm 106 triệu đồng so với năm 2017

          Trong quý 6 tháng cuối năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ vay chấp hành tốt các chính sách tín dụng ưu đãi, giảm nợ quá hạn. Tập trung chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường. Vận động người vay tham gia gửi tiết kiệm. Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với hội, đoàn thể kiểm tra việc thực hiện cho vay ủy thác, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

          Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã tập huấn nghiệp vụ cho các chủ tịch UBND xã thị trấn và các tổ chức hội nhận ủy thác cấp huyện về các nội dung: Giải pháp phát huy vai trò của Chủ tịch UBND xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện. Qua đó giúp cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội thực hiện tốt hơn chương trình tín dụng và nhận ủy thác.

                                                                                                Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình