Số người truy cập


Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Ủy Ban nhân dân huyện xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Lấy ý kiến góp ý dự thảo

Ngày bắt đầu: 23/03/2018
Ngày kết thúc:26/03/2018
Tệp đính kèm: PDF icon VV_lay_y_kien_y_gop_du_thao_van_ban_20180323100032204200.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
test

Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp