Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Ủy Ban nhân dân huyện xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Tài liệu góp ý kiến dự thảo Họp Ủy viên UBND huyện lần thứ 36

Ngày bắt đầu: 24/05/2019
Ngày kết thúc:27/05/2019
Tệp đính kèm: PDF icon BW to Searchable PDF_1.PDF, PDF icon Tài liệu họp Ủy viên UBND huyện phần 2.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
VV đề nghị đóng góp ý kiến dự thảo Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện nguyên Bình

Ngày bắt đầu: 23/04/2019
Ngày kết thúc:23/05/2019
Tệp đính kèm: PDF icon VV đề nghị đóng góp ý kiến dự thảo Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ n.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
VV Nghiên cứu và góp ý dự thảo văn bản phiên họp Ủy viên UBND lần thứ 35

Ngày bắt đầu: 22/04/2019
Ngày kết thúc:25/04/2019
Tệp đính kèm: PDF icon VV Nghiên c u và góp ư d th o v n b n phiên h p y viên UBND l n t.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế thi đua, khen thưởng huyện Nguyên Bình

Ngày bắt đầu: 21/02/2019
Ngày kết thúc:10/03/2019
Tệp đính kèm: PDF icon Cv 111.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo văn bản phiên họp Ủy viên UBND huyện lần thứ 33

Ngày bắt đầu: 20/02/2019
Ngày kết thúc:21/02/2019
Tệp đính kèm: PDF icon TL hop UVUB.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Nghiêm cứu và góp ý dự thảo văn bản ủy viên UBND lần thứ 31

Ngày bắt đầu: 26/12/2018
Ngày kết thúc:27/12/2018
Tệp đính kèm: PDF icon Nghiêm cứu và góp ý dự thảo văn bản ủy viên UBND lần thứ 31.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Nghiên cứu và góp ý dự thảo văn bản phiên họp Ủy viên UBND huyện lần thứ 29

Ngày bắt đầu: 24/10/2018
Ngày kết thúc:26/10/2018
Tệp đính kèm: PDF icon Nghien cuu gop y du thao Vb phien hop UVUBND lan thu 29.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Lấy ý kiến góp ý dự thảo

Ngày bắt đầu: 23/03/2018
Ngày kết thúc:26/03/2018
Tệp đính kèm: PDF icon VV_lay_y_kien_y_gop_du_thao_van_ban_20180323100032204200.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
test

Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp