Xã Tam Kim

  •  Địa chỉ: Xóm Phai Khắt, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  •  Số điện thoại liên hệ: 02063.872.535
  •  Địa chỉ Email: ubndxatamkim@caobang.gov.vn

* Danh sách các đồng chí lãnh đạo:

         

 

Stt

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Địa chỉ Email

1

Ma Văn Luyện

BT Đảng ủy - CT HĐND xã

01697.822.331

luyenbchqstamkim@gmail.com

2

Nông Thị Hiệp

Phó bí thư ĐU xã

01698.419.618

 

nonghiep1984@gmai.com

3

Âu Thị Nối

PCT. HĐND xã

 

01656.673.987

aunoitamkim@gmail.com

4

Nông Trung Kiên

PBT ĐU - CT.UBND xã

0979.651.388

kiendung246@gmail.com

5

Nông Văn Dũng

PCT. UBND xã

0979.019.644

 

nongdungtknb@gmail.com

6

Nông Văn Hòa

CT. UBMTTQ xã

0914.542.588

 

nonghoa1984@gmail.com

         

- Bản đồ địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng địa phương:

          Xã Tam Kim nằm cách thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 12 km về phía  Đông Nam. Là xã vùng cao miền núi có tổng diện tích tự nhiên là 5.390,32 ha. Trong đó đất nông nghiệp 4994.98 ha; đất lâm nghiệp 4274.64 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2.80 ha; đất phi nông nghiệp 123,29 ha; đất chưa sử dụng 272.05 ha, tổng diện tích đất gieo trồng 380.86 ha gồm 2 vụ lúa và ngô. Xã có vùng núi đất chiếm phần đa, có 02 con sông là Sông Nhiên và sông Năng chạy dọc trên địa bàn xã qua đầu nguồn sông Hiến.

          Xã có 13 xóm hành chính, với tổng số dân 2.868 nhân khẩu với 654 hộ 100% là dân tộc thiệu số. Trong đó dân tộc tày 354 hộ chiếm 54,1 %, dân tộc dao 300 hộ chiếm 45,9 %. Cây trồng chủ lực của xã là cây Thuốc lá, cây Ngô, cây lúa, ở các xóm vùng đồng có kênh mương nội đồng chủ động được nước tưới làm 02 vụ/năm là vụ màu và một vụ lúa, Thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển thành hàng hóa, ngành nghề chính của xã làm Nông nghiệp.

          Xã có truyền thống quê hương cách mạng, có khu di tích đặc biệt Quốc gia Rừng Trần Hưng Đạo là nơi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam.