Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Bản Phường, xã Thành Công

Sáng 15/11, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Bản Phường, xã Thành Công (Nguyên Bình). Cùng dự có các lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Công thương và huyện Nguyên Bình.

Các đại biểu và nhân dân tham dự ngày Hội đại đoàn kêt

Xóm Bản Phường có 57 hộ, 280 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Dao, Tày cùng chung sống; thu nhập chủ yếu của người dân dựa vào nông nghiệp, cây trồng chính là lúa, ngô, dong riềng. Trong những năm qua, nhân dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động, đời sống ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tổ chức, chi hội, chi đoàn hoạt động hiệu quả, nhận thức của đại bộ phận nhân dân về 5 nội dung cuộc vận động có nhiều tiến bộ rõ rệt. Nhiều hộ gia đình cố gắng phát triển kinh tế và đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân cư. Qua bình xét, năm 2022 có 51/57 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, xóm thường xuyên động viên, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, năm 2022 giảm được 4 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Hiện xóm còn 28 hộ nghèo, chiếm 49%; 8 hộ cận nghèo, chiếm 14%.

Tại ngày hội, đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam cũng như vai trò của mặt trận trong thời kỳ mới; biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu; tặng quà người có uy tín tiêu biểu. Đồng thời, thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đổi mới, tạo không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc đề nghị nhân dân xóm Bản Phường làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương, quy ước xóm. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức, nhận thức chính trị trước các âm mưu chống phá, đặc biệt là sự lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con phát huy thế mạnh sản xuất của địa phương, tranh thủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đoàn kết giúp nhau đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống ổn định và từng bước phát triển kinh tế. Quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tổ chức cho nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đ/c Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Bích Ngọc trao đổi với nhân dân 

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện để nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng; duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, để ngày hội đại đoàn kết thực sự là ngày hội của toàn dân, là sự kiện quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, gắn kết cán bộ, đảng viên với nhân dân; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Tham gia phát triển kinh tế, vừa tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất.

Đ/c Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Bích Ngọc tặng quà cho xóm 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc tặng 5 triệu đồng, 1 thùng quà, 1 bộ loa cho xóm và quà cho 10 người có uy tín tiêu biểu. 

 

 

TH, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
Đăng nhập