Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường tỉnh Cao Bằng: Hội nghị tuyên truyền Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Bảo vệ môi trường tại xã Ca Thành (Nguyên Bình)

Ngày 04/11/2022, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Bảo vệ Môi trường tại xã Ca Thành (Nguyên Bình). Dự hội nghị có Lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường huyện; lãnh đạo UBND xã; các đồng chí phụ trách Tư pháp, Địa chính – Môi trường; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và gần 50 đại biểu là các đồng chí Trưởng xóm, Bí thư Chi bộ, đại diện các đoàn thể xóm.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu những chuyên đề cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, công tác bảo vệ môi trường ở vùng nông thôn. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 với nhiều điểm mới quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Những nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng nông thôn.

Thông qua hội nghị tuyên truyền giúp cho các đồng chí lãnh đạo, tổ chức đoàn thể xã, xóm nắm bắt đầy đủ các nội dụng cơ bản lĩnh vực bảo vệ môi trường. Qua đó các cá nhân tham gia lớp tập huấn sẽ trở thành một tuyên truyền viên để tổ chức triển khai các hình thức phù hợp nhằm đưa Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cộng đồng dân cư trên địa bàn xã./.

 

Thực hiện

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập