Nguyên Bình: HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 ( chuyên đề).

          Sáng 16/11, HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 ( kỳ họp chuyên đề ) xem xét tờ trình, dự thảo , nghị quyết về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2026, điều chỉnh giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đến dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các phòng, Ban liên quan cùng tham dự.

    Tại Kỳ họp đã thông qua Tờ trình, dự thảo điều chỉnh giảm chi thường xuyên , tăng chi đầu tư phát triển năm 2022; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn Ngân sách địa phương ( lần 4). Sau khi điều chỉnh bổ sung giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến giảm chi thường xuyên năm 2022 của huyện Nguyên Bình là : 51 tỷ đồng. Tăng cho đầu tư phát triển 51 tỷ đồng; Điều chỉnh bổ sung tăng danh mục các công trình vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021 –2025; Điều chỉnh giảm, tăng : 4.966.602 triệu đồng của 14 công trình; bổ sung 01 công trình vốn Ngân sách địa phương với tổng số vốn là  1.000 triệu đồng; điều chỉnh, bổ sung tăng kế hoạch vốn giai đoạn 2021 – 2025 của 01 dự án với tổng số vốn 503,629 triệu đồng.

    Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất 100% thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn Ngân sách địa phương , nghị quyết điều chỉnh giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển năm 2022, Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách địa phương năm 2022 đảm bảo tính hợp pháp, đúng thẩm quyền,  phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 của huyện , phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, quy định của Pháp luật và tình hình  điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Tăng Ngần - Dương Lành

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập