HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

    Sáng 01/12, Phòng Tư pháp huyện Nguyên Bình phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long tổ chức Hội nghị tập huấn , bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác  xây dựng, văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND huyện; với hơn 151 đại biểu tham dự là lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, UBMTTQ, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức văn phòng thống kê các xã và thị trấn.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến Sỹ Nguyễn Hữu Luận  truyền đạt những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, quy trình soạn thảo và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Uỷ ban nhân dân các cấp, quy trình kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; cũng như việc không được quy định thủ tục hành chính trong Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp huyện, cấp xã trừ trường hợp được Luật giao; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản của ngành, địa bàn hàng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện; thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân nhân cùng cấp ban hành; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Nội dung lớp tập huấn lần này hướng đến: Đối tượng nguyên tắc, trách nhiệm rà soát , hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Kiến nghị, căn cứ và hình thức rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung, trình tự rà soát và xử lý kết quả rà soát VBQPPL, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ, giải đáp các vướng mắc trong thực tế công tác . Các đại biểu tham dự đã trao đổi, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, có những đề xuất cụ thể trong thực hiện công tác này.

       Thông qua lớp tập huấn, đã giúp các đại biểu nắm vững được những nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Tăng Ngần – Dương Lành

Trung Tâm VH&TT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập