Hội nghị Biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS năm 2022 ​

           Sáng ngày 30/12, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin thời sự và biểu dương Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; Một số ban, ngành của huyện và 119  người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện Nguyên Bình.      

     Trong năm qua, bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín của bản thân đối với cộng đồng, người có uy tín trên địa bàn huyện Nguyên Bình đã đi đầu, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới; đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

          Hội nghị lãnh đạo huyện Nguyên Bình đã thông tin tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 - NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển các huyện Miền tây, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;  Kế hoạch số 145 – KH/HU ngày 30/11/2022 của Huyện ủy Nguyên Bình thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Sau hội nghị lãnh đạo huyện đề nghị: Đảng bộ, chính quyền các cấp của huyện Nguyên Bình cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, một số nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với Người có uy tín. Cùng với đó, huyện phải có chính sách riêng của địa phương hỗ trợ thỏa đáng đối với Người có uy tín để họ yên tâm, tích cực trong công tác hoạt động, có nhiều đóng góp hơn nữa cho cộng đồng và xã hội trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

             Nhân dịp này, UBND huyện Nguyên Bình tặng Giấy  khen cho  36  cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác vận động, phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện./.

 

Tăng Ngần – Nông Uyên

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 7 522
  • Tổng lượt truy cập: 664549
Đăng nhập