Tổng số: 466
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
828/Bc-UBND 26/09/2023 Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
233/KH-UBND 22/09/2023 Kế hoạch Tổ chức Phiên giao dịch việc làm huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
231/KH-UBND 21/09/2023 Kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 3
223/KH-UBND 14/09/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Đề án Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 2
09/CTr-UBND 11/09/2023 Chương trình công tác của UBND huyện Qúy IV năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
2649/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 8
220/KH-UBND 31/08/2023 Kế hoạch vận động quỹ khuyên học năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
2626/QĐ-UBND 31/08/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính nhà nước huyện Nguyên Bình giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 4
219/KH-UBND 30/08/2023 Kế hoạch triển khai bổ sung các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
216/KH-UBND 24/08/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp huyện Nguyên Bình giai đoạn 2021-2025 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
12345678910...
Cơ quan ban hành