Tổng số: 426
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
451/BC-UBND 08/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
1469/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
445/BC-UBND 06/06/2023 Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
142/KH-UBND 05/06/2023 Kế hoạch Thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch -Dịch vụ bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
143/KH-UBND 05/06/2023 Kế hoạch Giám sát Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1458/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo cho trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 3
04/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết bầu bổ sung Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 6
138/KH-UBND 24/05/2023 Kế hoạch Về việc Tổ chức đi thăm và tặng quà Tết thiếu nhi 01/6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 308
358/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ (Kỳ báo cáo 5 tháng, tháng 5/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 425
12345678910...
Cơ quan ban hành