Tổng số: 420
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết bầu bổ sung Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 5
03/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 3
138/KH-UBND 24/05/2023 Kế hoạch Về việc Tổ chức đi thăm và tặng quà Tết thiếu nhi 01/6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 308
358/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ (Kỳ báo cáo 5 tháng, tháng 5/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 424
376/BC-UBND 23/05/2023 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 347
1331/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Nguyên Bình giai đoạn 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 19
135/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 8
1337/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông và Tổ giúp việc Ban An toàn giao thông huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 13
1335/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 8
1334/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 9
12345678910...
Cơ quan ban hành