Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
622/CT-UBND 28/04/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
2499/CT - UBND 30/11/2022 Chỉ thị Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Nguyên Bìn
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/CT-UBND 12/02/2020 Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020
Lượt xem: 123
Tải về 3
74/KH-UBND 09/04/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện NB năm 2019
Lượt xem: 70
Tải về 0
01/CT-UBND2 23/01/2019 Chỉ thị Vv thực hiện các nhiệm vụ trong dịp tết cổ truyền
Lượt xem: 68
Tải về 0
01/CT-UBND 14/01/2019 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2019
Lượt xem: 85
Tải về 2
01/CT - UBND 05/01/2018 Chỉ thị về việc đẩy mạnh về cải cách hành chính Nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 63
Tải về 4
01/CT - UBND 04/01/2018 Chỉ thị về việc đẩy mạnh về cải cách hành chính Nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 57
Tải về 0
09/CT - UBND 10/10/2016 Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc vụ Đông Xuân năm 2016 -2017
Lượt xem: 86
Tải về 0
Cơ quan ban hành