Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/NQ-HĐND 27/06/2024 Nghị quyết chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện Nguyên Bình, khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
1119/BC-UBND 08/12/2023 Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 5
125/TB-UBND 04/12/2023 Thông báo về việc lựa chọn, tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 0
Tải về 2
117/TB-UBND 17/11/2023 Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức Tài chính kế toán năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 13
3429/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định kiện toàn khối, cụm thi đua ngành giáo dục trên địa bàn huyện Nguyên Bình, năm học 2023-2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
231/KH-UBND 21/09/2023 Kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 6
1652/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin trên Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 3
04/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết bầu bổ sung Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 12
03/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 6
133/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch Vận động đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 7
12345678910...
Cơ quan ban hành