Tổng số: 103
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết bầu bổ sung Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 5
03/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 3
133/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch Vận động đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 7
127/KH-UBND 17/05/2023 Kế hoạch Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về việc làm, thông tin thị trường lao động năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
622/CT-UBND 28/04/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
114/KH-UBND 24/04/2023 Kế hoạch Thực hiện Tiểu dự án 3 hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
111/KH-UBND 24/04/2023 Kế hoạch Tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
41/TB-UBND 24/04/2023 Thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 3
Lượt xem: 0
Tải về 3
96/KH-UBND 07/04/2023 Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn huyện Nguyên Bình tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
235/BC-UBND 03/04/2023 Báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị 47 CT/TU ngày 11/7/2013 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 0
Tải về 4
12345678910...
Cơ quan ban hành