Tổng số: 324
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
15/KH-UBND Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Lượt xem: 0
14/01/2023
16/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
14/01/2023
17/KH-UBND Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
14/01/2023
140/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
13/01/2023
39/BC - UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
13/01/2023
12/Kh - UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 0
11/01/2023
89/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
10/01/2023
06/KH - UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
06/01/2023
07/KH - UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 0
06/01/2023
08/KH - UBND Kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính nhà nước huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
06/01/2023
12345678910...
Cơ quan ban hành