­

  • Tên đơn vị:Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nguyên Bình
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • Số điện thoại: 0206.3872.105
  • Email: huyendoannguyenbinh@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nguyên Bình là một tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, đóng vai trò là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên, đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên. Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên; Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

Cơ quan Huyện Đoàn là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi của huyện, theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, có nhiệm vụ tham gia xây và bảo vệ Đảng, giáo dục đoàn viên thanh niên thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tăng cường Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, chỉ đạo triển khai các phong trào thi trong đoàn viên thanh thiếu nhi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

2. Thông tin lãnh đạo, cán bộ đơn vị:

2.1. Bí thư Huyện Đoàn

- Họ và tên: Hà Hữu Thìn

- Chức vụ: Bí thư Huyện Đoàn

- Số điện thoại: 0916953966 – 0973362896

- Email: hahuuthin.88@gmail.com

2.2. Phó Bí thư Huyện Đoàn

- Họ và tên: Hoàng Thị Hương

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện Đoàn

- Số điện thoại: 0912666113

- Email: police113.113@gmail.com

2.3. Cán bộ Huyện Đoàn

- Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn

- Số điện thoại: 0919992089

- Email: mydream.nb@gmail.com

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập