Liên đoàn lao động huyện

  • - Tên đơn vị: Liên đoàn Lao động huyện Nguyên Bình
  • - Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • - Số điện thoại: 0206.3872.087
  • - Email: ldldnguyenbinh@gmail.com

2. Thông tin lãnh đạo, cán bộ đơn vị:

2.1. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

- Họ và tên: Mã Thu Huyền

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0984282971 – 02063872087

- Email:  phonggdthuhuyen1972@gmail.com

2.2. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

- Họ và tên: Hoàng Thị  Lê

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ( kiêm nhiệm)

- Số điện thoại:  0979218928

- Email: hoangledvnb@gmail.com

2.3. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

- Họ và tên:  Trương Ngọc Hải

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện (kiêm nhiệm)

- Số điện thoại:  0988851008

- Email: cdgiaoduc.nguyenbinh@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

Liên đoàn Lao động huyện Nguyên Bình là một tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, đóng vai trò là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CBCNVC và người lao động, 

Tham gia với cấp ủy Đảng, Cơ quan Nhà nước cùng cấp về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của người lao động trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội.

Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, có nhiệm vụ tham gia xây và bảo vệ Đảng, tuyên truyền vận động CBCNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.   

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập