Hiệu quả từ Chỉ thị 40-CT/TW tác động đến nguồn vốn chính sách ưu đãi tại xã Lang Môn

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 22-11-2014) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Gần 5 năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nguyên Bình có nhiều giải pháp giúp 375 lượthộ vay vốn chính sách ưu đãi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, tại xã Lang môn tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm. Góp phần tạo lòng tin của nhân dân với các chính sách của Đảng, nhà nước.
Để tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ vay vốn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đặt điểm giao dịch vào ngày 12 hàng tháng tại UBND xã, trong phiên giao dịch triển khai hoạt động giao dịch nộp tiền lãi, gửi tiết kiệm và trả nợ gốc giải ngân các món vay, kiểm tra sau khi cho vay, đôn đốc thu hồi nợ. Việc thực hiện giao dịch tại UBND xã, giúp người dân giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí đi lại và tiết kiệm được nhiều thời gian, trong quá trình vay vốn Ngân hàng. Đồng thời, những thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách, quy định của các chương trình cho vay ưu đãi được Ngân hàng chính sách niêm yết công khai, rõ ràng ngay tại những lối đi chính tại Ủy ban  nhân dân xã. 
Từ chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, năm 2014 đến nay nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đạt 480 triệu đồng. Tổng dư nợ xã Lang Môn 30/6/2019 đạt 13 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 06 % doanh số cho vay toàn huyện. Trong đó số hộ đang còn dư nợ cho vay hộ nghèo 101 hộ số tiền 4,2 tỉ đồng; cho vay hộ cận nghèo 50 hộ số tiền 1,8 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 105 hộ số tiền 4 tỷ đồng; cho vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 75 hộ số tiền 01 tỷ đồng; hộ thoát nghèo 03 hộ số tiền 230 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm 03 hộ số tiền 150 triệu đồng; cho vay hộ nghèo làm nhà ở 38 hộ số tiền 848 triệu đồng.
      Anh Hoàng Trường Giang Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lang Môn cho biết: Từ khi thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư đã làm thay đổi nhận thức của chính quyền địa phương chúng tôi nhận định đây là một kênh vay vốn ưu đãi của Chính phủ để thúc đẩy quá trình giảm nghèo bền vững tạo việc làm và an sinh xã hội tại địa phương. Qua các nguồn vốn vay đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế hộ gia đình.
Hàng năm, Ngân hàng chính sách xãhội huyện tích cực cùng với các tổ chức: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên và 11 Tổ Tiết kiệm và vay vốn thuộc 10 xóm trên địa bàn xã, phát huy vai trò trách nhiệm. Điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn những chủ trương, chính sách, chương trình cho vay ưu đãi của nhà nước đến mọi người dân.
Bà Hoàng Thị Đóng Tổ Trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn xóm Nà Lẹng  xã Lang Môn cho biết: với trách nhiệm là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, tôi thường xuyên tuyên truyền về các chương trình cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội để giảm nghèo bền vững và tạo việc làm. Sau khi cho vay, Ban quản lý Tổ kiểm tra và hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích trả lãi và gốc đúng hạn. 
Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, từ nay đến những năm tiếp theo Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tập trung giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch giao trong các năm. Tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững./. 

Ảnh: Giao dịch Ngân hàng chính sách tại xã Lang Môn

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn
Trung Tâm Van hóa - Truyền thông Nguyên Bình
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 6 293
  • Tổng lượt truy cập: 763429
Đăng nhập