Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và nắm tình hình công tác tuyên giáo 5 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nguyên Bình

Ngày 31/5/2023, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Bế Lan Phương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến đến khảo sát kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021-2025 và nắm tình hình công tác tuyên giáo 5 tháng đầu năm 2023 tại huyện          Nguyên Bình. Tham dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Nông Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU cấp huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

anh tin bai

 Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát nghe báo cáo khái quát kết quả thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và tình hình công tác chỉ đạo, thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo 5 tháng đầu năm 2023 của huyện.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 - 2025 huyện Nguyên Bình đã ban hành hơn 70 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn  thực hiện nghiên cứu biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ của đơn vị; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ đia phương, trong đó chú trọng đến việc sưu tầm, tập hợp tư liệu lịch sử phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản; gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ để thu thập, trao đổi thông tin phục vụ cho công tác biên soạn; tiến hành thẩm định, xác minh, đối chiếu chặt chẽ đối với tư liệu sưu tầm, đồng thời tổ chức hội thảo, họp thẩm định để trao đổi về các sự kiện lịch sử đảm bảo khách quan, chính xác trước khi xuất bản.. Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện, huyện Nguyên Bình đã có 05 đơn vị (xã Thành Công, xã Vũ Minh, xã Thể Dục, xã Quang Thành, thị trấn Nguyên Bình) nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và xuất bản xong cuốn lịch sử đảng bộ địa phương (vượt 04 đơn vị so với kế hoạch năm 2022 đề ra). Trong năm 2023, chỉ đạo 06 đơn vị (Mai Long, Hưng Đạo, Triệu Nguyên, Minh Tâm, Phan Thanh, thị trấn Tĩnh Túc) sẽ hoàn thành việc xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, đồng thời quyết tâm phấn đấu đến năm 2024, Huyện ủy Nguyên Bình hoàn thành việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và xuất bản 17/17 cuốn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Tuyên giáo. Tham mưu tổ chức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt I/2023; tổ chức học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tiếp sóng các Hội nghị báo cáo viên; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội được thực hiện ngày càng hiệu quả; hoạt động văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lý luận chính trị; việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch... được chú trọng. Các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương được Ban Tuyên giáo phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đẩy mạnh thực hiện….

anh tin bai

Kết luận buổi làm việc đồng chí Bế Lan Phương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà Huyện ủy Nguyên Bình đã đạt được trong 02 năm qua thực hiện Đề án 02-ĐA/TU và kết quả công tác tuyên giáo 05 tháng đầu năm của huyện Nguyên Bình. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện nghiên cứu, biên soạn và xuất bản ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền sử dụng các cuốn sách và nắm tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngay sau khi sách phát hành. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt các lĩnh vực công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Dương Lành

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 6 521
  • Tổng lượt truy cập: 763657
Đăng nhập