Đoàn công tác Ngân hàng CSXH Việt Nam kiểm tra giám sát tại huyện Nguyên Bình

Ngày 09/5/2023, Đoàn công tác Ngân hàng CSXH Việt Nam do Đồng chí Nguyễn Mạnh Tú, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH –Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát Hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Nguyên Bình.

          Tiếp và làm việc với đoàn có Trưởng Ban đại diện HĐQT (Hội đồng quản trị)  NHCSXH huyện; Các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Nguyên Bình, xã Vũ Minh, xã Vũ Nông, xã Minh Tâm, xã Hưng Đạo;  Ban Giám đốc, cán bộ chuyên trách kiểm tra, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

          Tại buổi làm việc Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã Báo cáo với Đoàn kiểm tra. Từ năm 2022, đến đến hết tháng 4 năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Tính đến 30/4/2023, Tổng nguồn vốn trên địa bàn là 324.525  triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 295.728 triệu đồng; Nguồn vốn huy động 26.259, trong đó: Tiết kiệm thông qua tổ là 7.882 triệu đồng, huy động của các tổ chức cá nhân 18.377 triệu đồng; Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 2.535 triệu đồng. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao đạt 60 % kế hoạch. Dư nợ bình quân 1.713 triệu đồng/Tổ TK&VV; Dư nợ bình quân 63,8 triệu đồng/khách hàng. Nợ quá hạn: 160 triệu đồng, với 04 hộ vay vốn, tỷ lệ 0,049 %, không tăng không giảm so với đầu năm. Trong đó: quá hạn chương trình Hộ nghèo 35 triệu đồng; Hộ cận nghèo 45 triệu đồng; Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 80 triệu đồng.

anh tin bai

          Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội năm 2022 và 04  tháng năm 2023, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là ở các xã, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân./.

 

 

Nông Uyên

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 6 504
  • Tổng lượt truy cập: 763640
Đăng nhập