Đoàn công tác Quân khu 1 thanh tra kết quả công tác huấn luyện và thanh toán, quyết toán ngân sách Dân quân tự vệ

    Chiều ngày 13/03, đoàn công tác Thanh tra Quốc phòng Quân khu 1 do Đại tá Phạm Văn Trọng, Chánh Thanh tra Quốc phòng làm trưởng đoàn thanh tra tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nguyên Bình.

anh tin bai

    Đoàn công tác Quân khu 1 đã tiến hành thanh tra kết quả công tác quốc phòng quân sự địa phương trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dự bị động viên tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nguyên Bình.Trong năm 2021 Ban chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản luật; tích cực làn tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương  tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 03 đơn vị, diễn tập phòng chống thiên tai cho 01 đơn vị; trong đó lực lượng DQTV tham gia là 581 đồng chí , kết quả các đơn vị hoàn thành khá. Trong năm 2022 huyện Nguyên Bình tổ chức diễn tập KVPT, trong đó có 03 đơn vị làm đáy, 01 xã diễn tập phòng chống thiên tai; đã huy động được tổng số DQTV tham gia diễn tập là 616 đồng chí; kết quả diễn tập KVPT huyện đạt loại giỏi, các xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác quản lý tài chính được cấp ủy, chỉ huy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp nhận, phân bổ và chi tiêu các khoản kinh phí cho DQTV đúng mục đích, không có hiện tượng tham nhũng, lãng phí. Chấp hành nghiêm các quy định về công tác tài chính, lập dự toán, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Trong năm 2021 đã chi trả cho DQTV với tổng số tiền là 3.475.492.300 đồng; năm 2022 đã chi trả cho DQTV với tổng số tiền là 6.255.054.040 đồng. Việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, bảo đảm 100% chỉ tiêu.

anh tin bai

    Kết thúc đợt thanh tra, đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 1 đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng quân sự địa phương của huyện Nguyên Bình, Yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp; làm tốt vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Ban chỉ huy quân sự huyện kiến nghị Quân khu nghiên cứu đề xuất Trung ương bổ sung chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là cán bộ chuyên trách. Quân khu, BCHQS tỉnh mở thêm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trung đội trưởng DQTV. Bổ sung kinh phí huấn luyện cho các đối tượng DQTV  binh chủng và tại chỗ./.

 

 

Dương Lành

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 5 058
  • Tổng lượt truy cập: 668343
Đăng nhập