Hội nghị nâng cao hiệu quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 ​
 

 

Ngày 09/6, Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá và triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế năm 2022, nâng cao hiệu quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Tham dự có Lãnh đạo thường trực HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan ban nghành và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính; UBND các xã thị trấn.

anh tin bai

         Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; Việc giải quyết Thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng lên; Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; Công tác xây dựng và ban hành Văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định. Năm 2022, Chỉ số PAR-INDEX(Chỉ số cải cách hành chính) đạt 81,40%, xếp hạng: thứ 8/10 huyện, thành phố. Chỉ số DDCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh) đạt 86,3% xếp hạng: 1/10 huyện, thành phố. Kết quả đạt các nhóm chỉ tiêu: Chỉ số CCHC lĩnh vực Công tác chỉ đạo điều hành huyện xếp loại: Tốt, đạt 15/16 điểm; Cải cách thể chế, huyện xếp loại: Tốt, đạt 12/13 điểm; Chỉ số Cải cách hành chính lĩnh vực Cải cách hành chính, huyện xếp loại: Khá, đạt 20/25 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy, huyện xếp loại: Trung bình, đạt 5/8 điểm; CCHC lĩnh vực Cải cách chế độ công vụ, huyện xếp loại: Khá, đạt 15/17 điểm; Cải cách tài chính công, huyện xếp loại: Khá, đạt 4,9/7 điểm;  Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, huyện xếp loại: Khá, đạt 9,5/14 điểm.

Năm 2023, huyện tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) của các các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn tại hệ thống thông tin một cửa điện tử (Igate) nhằm tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến toàn trình ( mức độ 4) và một phần ( mức độ 3); Phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt ít nhất 80% và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; phấn đấu 50% kết quả giải quyết DVCTT trả kết quả qua dịch vụ BCCI; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ ra những tồn tại trong việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Đề nghị các cơ quan đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ những nguyên nhân các chỉ số bị giảm trừ điểm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022; tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về CCHC năm 2023 trong đó quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Bộ phận một cửa, đặc biệt quan tâm tới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính  trên dịch vụ công quốc gia; chỉ đạo bộ phận một cửa  thực hiện đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chứng thực bản sao từ bản chính./.

 

Nông Uyên

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 394
  • Trong tuần: 6 561
  • Tổng lượt truy cập: 763697
Đăng nhập