Hội nghị Nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy

Sáng 12/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

            Tham dự có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội tỉnh…

            Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 168 điểm cầu từ Tỉnh ủy đến các huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy xã, phường, thị trấn với 5.193 cán bộ, đảng viên tham gia.

anh tin bai

            Tại điểm cầu huyện Nguyên Bình và các xã thị trấn, tham dự điểm cầu huyện có Đồng chí Nông Quốc Hùng – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; 538 đại biểu là Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XĨ, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo viên cấp huyện, Bí thư hoặc phó bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy… Cấp xã, thị trấn Huyện ủy viên công tác tại các xã, thị trấn; Ủy viên BCH Đảng bộ xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ dân phố…

anh tin bai

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh PCTNTC của toàn Đảng và hệ thống chính trị; làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm; nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác PCTNTC thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC trong giai đoạn hiện nay. 

anh tin bai

            Hội nghị quán triệt các nội dung: Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

            Sau hội nghị, các đại biểu theo chức trách, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai học tập tại địa phương, đơn vị theo Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 29/3/2023 của Tỉnh ủy; các cơ quan báo chí, đảng ủy cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định cần được triển khai kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân đều được phổ biến, quán triệt. Giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của tỉnh thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

                       TTVHTT

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 377
  • Trong tuần: 6 544
  • Tổng lượt truy cập: 763680
Đăng nhập