Thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thông tin báo cáo viên thường kỳ tháng 5

Ngày 29/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thông tin báo cáo viên thường kỳ tháng 5/2023 theo hình thức trực tuyến với 12 điểm cầu các huyện, Thành phố và Đảng ủy trực thuôc; 180 điểm cầu các cấp ủy Đảng, chi bộ cơ sở với 4.859 đại biểu tham dự.

anh tin bai

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Nguyên Bình

Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên, báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15 - 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị.

Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; đồng thời cho rằng, việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc; việc xem xét, cho ý kiến diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm cao. Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng, sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Hội nghị nghe các báo cáo viên thông báo kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh giai đoạn 2020 - 2022; thực trạng và giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thời gian tới; kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) giai đoạn 2020 - 2022; thực trạng và giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thời gian tới; kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR - INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh năm 2022; Kết quả thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 - 2023; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị các Đảng ủy, cấp ủy cơ sở, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung trong Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó tập trung vào bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết quả thực hiện Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI của tỉnh giai đoạn 2020 - 2022, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm và sự đồng thuận của xã hội đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh trong thời gian tới. Kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bản tỉnh giai đoạn 2016 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; kết quả thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB, ngày 9/1/2020 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày lễ quốc tế trong tháng 5/2023. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3. Tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Nguồn: Báo Cao Bằng

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 80
  • Hôm nay: 279
  • Trong tuần: 6 446
  • Tổng lượt truy cập: 763582
Đăng nhập