TỰ HÀO 75 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Tháng 5/1948, BanTuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng – tiền thân của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ngày nay chính thức được thành lập. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã luôn kề vai sát cánh với các lực lượng cách mạng địa phương trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn xã hội, BanTuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đã vượt qua bao khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu không ngừng, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành Tuyên giáo cả nước.

          Cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc đã ghi dấu nhiệt huyết cách mạng, sự nỗ lực và bước chân của những cán bộ ngành tuyên giáo của tỉnh trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống mới; củng cố, xây dựng căn cứ an toàn khu, động viên nhân dân tham gia ủng hộ kháng chiến, kiến quốc. Sự thống nhất tư tưởng, ý chí đã làm nên phong trào dân công hỏa tuyến sôi nổi, khí thế tòng quân ra trận rộng khắp toàn tỉnh, ủng hộ mạnh mẽ sức người, sức của cho kháng chiến, góp phần làm nên chiến thắng Biên giới năm 1950 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

          Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam ( 1954 – 1975 ), cùng với ngành tuyên giáo cả nước, những cán bộ tuyên giáo của tỉnh lại hăng hái đi đầu trong công tác xây dựng Đảng với cuộc vận động xây dựng chi bộ “ bốn tốt ”, tuyên truyền cải cách dân chủ; củng cố, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo quan hệ sản xuất, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, từng bước nâng cao dân trí, xây dựng đời sống mới..góp phần cùng nhân dân cả nước miền Bắc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ( 1961-1965).

          Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt công tác tuyên truyền hướng vào xây dựng hậu phương lớn miền Bắc, hậu thuẫn vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Với các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”…những chiến sỹ ngành tuyên giáo của tỉnh một lần nữa đóng vai trò trung tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, huy động sức người, sức của từ hậu phương Cao Bằng cho miền Nam chống Mỹ, góp phần xứng đáng cùng với quân, dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975 của dân tộc.

          Trải qua các thời kỳ lịch sử đấu tranh cách mạng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đã vượt qua bao khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu không ngừng và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của

ngành Tuyên giáo cả nước, xứng đáng vơi niềm tin yêu, quý trọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng. Bước vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, cùng với những thành tựu to lớn đạt được, vận nước đã có những giai đoạn, thời điểm đứng trước những khó khăn, thách thức tưởng chừng khó có thể vượt qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường tuyên truyền đường lối đổi mới theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của đảng, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam, Công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần xây dựng niềm tin, ổn định, thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp đưa đất nước ra khỏi khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước âm mưu phá hoại của kẻ thù.

       Với những cố gắng và thành tích đạt được trong suốt quá trình rèn luyện và cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhì, được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, được Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng cờ thi đua, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Từ thực tiễn hoạt động của mình suốt chặng đường dài non thế kỷ, Ban đã hun đúc nên những truyền thống quý báu.

          Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngày càng hoàn thiện tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của cấp ủy và niềm tin của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác Tuyên giáo các cấp trong Tỉnh luôn phấn khởi tự hào vì đã cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng, luôn gương mẫu, tiên phong trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, trực tiếp tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng quê hương “Cội nguồn” cách mạng Cao Bằng giàu đẹp, văn minh./.

 

                                      Nguồn: Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Cao Bằng

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 316
  • Trong tuần: 6 483
  • Tổng lượt truy cập: 763619
Đăng nhập