Hội nghị phản biên Dự thảo Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch"

Ngày 27/12, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyên Bình, tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện  giai đoạn 2022-2025”, dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy an MTTQ việt Nam huyện: Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Người có uy tín trên địa bàn, lãnh đao một số Phòng, Ban; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển bền vững; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Với nội dung Dự thảo Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng di sản văn hóa các dân tộc có nguy cơ mai một; phát huy vai trò các chủ thể trong bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong huyện, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Góp phần làm giảm chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa của địa phương, các dân tộc; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc; tạo nền tảng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của huyện.

    Chùm ảnh các đại biểu phát biểu thảo luận

Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị: Cần sớm khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc (dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao); Cần xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc, mô hình di sản kết nối với các hành trình du lịch; Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc; Xây dựng chính sách và thực hiện hỗ trợ nghệ nhân ưu tú là đồng bào dân tộc thiểu số hiện có; Tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù và nguy cơ mai một( mở lớp dạy chữ Nôm Tày, Nôm Dao, Hát Páo dung, si, lượn, hát then, đàn tính…) ; Tổ chức các cuộc thi, giao lưu, liên hoan các loại hình văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc (dân tộc Tày, Nùng , Mông ,Dao);Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số cấp huyện trong các Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc; Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế nhà văn hóa tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái tại làng văn hóa nhằm bảo tồn di sản văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số hướng tới phát triển du lịch cộng đồng./.

Sầm Giáo

Trung tâm VHTT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 140
  • Trong tuần: 6 307
  • Tổng lượt truy cập: 763443
Đăng nhập