Thông tin tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 213/UBND-VHTT ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình về việc tuyên truyền  tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

anh tin bai

Trang thông tin điện tử huyện Nguyên Bình đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn được biết về việc sửa đổi Luật Đất đai đến tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

1. Thông tin về nội dung cần lấy ý kiến Nhân dân bao gồm:

Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đặc biệt, tập trung một số vấn đề của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở như:

          - Các trường hợp thu hồi đát để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng;

          - Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khán gắn liềm với đất;

          - Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

          - Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

          - Về mởi rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

          - Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

          - Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Thông tin về hình thức lấy ý kiến Nhân dân

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 126, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hoặc qua hộp thư điện tử: Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thông tin về thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Văn bản kèm theoTải về

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):Tải về

 

- Nghị quyết 170/NQ-CPTải về

 

- Kế hoạch số 74/KH-UBNDTải về

- Công văn 213/UBND-VHTTTải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập