Tổng số: 183
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
358/BC-UBND 24/05/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ (Kỳ báo cáo 5 tháng, tháng 5/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 425
376/BC-UBND 23/05/2023 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 347
377/BC-UBND 23/05/2023 Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quýII năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
357/BC-UBND. 19/05/2023 Báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tháng 5;Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
127/KH-UBND 17/05/2023 Kế hoạch Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về việc làm, thông tin thị trường lao động năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
308/BC-UBND 04/05/2023 Báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 11
05/CTr-UBND 04/05/2023 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 6
117/KH - UBND 04/05/2023 Kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
116/KH-UBND 28/04/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 3
296/BC-UBND 26/04/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việcthực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 15
12345678910...
Cơ quan ban hành