Tổng số: 109
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
138/KH-UBND 24/05/2023 Kế hoạch Về việc Tổ chức đi thăm và tặng quà Tết thiếu nhi 01/6/2023
Lượt xem: 0
Tải về 308
135/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 8
133/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch Vận động đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 7
126/KH-UBND 17/05/2023 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 3
119/KH-UBND 04/05/2023 Kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Mùa 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
113/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
112/KH-UBND 24/04/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 2
111/KH-UBND 24/04/2023 Kế hoạch Tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
110/KH-UBND 24/04/2023 Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 3
114/KH-UBND 24/04/2023 Kế hoạch Thực hiện Tiểu dự án 3 hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
12345678910...
Cơ quan ban hành