Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết bầu bổ sung Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 5
03/NQ-HĐND 25/05/2023 Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 3
27/NQ - HĐND 16/12/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ 11( Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) Hội đồng nhân dan huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/NQ - HĐND 16/12/2022 Nghị quyết quyêt định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
23/NQ - HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
20/NQ - HĐND 16/12/2022 Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
22/NQ - HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
18/NQ - HĐND 21/11/2022 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình( lần 4)
Lượt xem: 0
Tải về 4
19/NQ - HĐND 21/11/2022 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 vốn ngân sách địa phương( lần 4).
Lượt xem: 0
Tải về 2
08/NQ-HĐND 15/06/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
123456
Cơ quan ban hành