Tổng số: 62
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1331/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Nguyên Bình giai đoạn 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 19
1337/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông và Tổ giúp việc Ban An toàn giao thông huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 13
1335/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 8
1334/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 9
1319/QĐ-UBND 19/05/2023 Quyêt định Về việc kiện toàn tổ triển khai ISO 9001:2015 của huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 2
908/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyêt định Về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
58/QĐ - HĐND 14/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm của Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 4
235/QĐ-UBND 21/02/2023 Quyết định Về việc kiện toànkhối, cụm thi đua thuộc huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
210/QĐ-UBND 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 6
205/QĐ - UBND 10/02/2023 QĐ về việc phê duyệt Quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234567
Cơ quan ban hành