Tổng số: 370
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
80/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước huyện Nguyên Bình năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
79/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch Tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
206/KH-UBND 20/03/2023 kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
194/BC-UBND 20/03/2023 BC Tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng (Kỳ báo cáo Quý I năm 2023)
Lượt xem: 0
Tải về 1
62/BC - HĐND 18/03/2023 Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tháng 3 nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
189/Bc - UBND 17/03/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội Qúy I; Nhiệm vụ công tác trọng tâm Qúy II năm 2023.
Lượt xem: 0
Tải về 2
186/BC - UBND 17/03/2023 Tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử huyện Nguyên Bình quý I
Lượt xem: 0
Tải về 1
177/BC-UBND 15/03/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 164- QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 7
182/BC-UBND 15/03/2023 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Lượt xem: 0
Tải về 2
180/BC - UBND 15/03/2023 Báo cáo công tác dân vận chính quyền Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
12345678910...
Cơ quan ban hành