Nguyên Bình: Hội nghị phổ biến cung cấp thông tin thời sự cho người có uy tín

Sáng ngày 07/11, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin thời sự đợt 2 năm 2022, cho 119/119 người có uy tín trên địa bàn huyện Nguyên Bình. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện; chủ nhiệm ủy ban dân tộc và một số ban, ngành liên quan cùng dự hội nghị.

Huyện Nguyên Bình có 119 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số họ là những người tiên phong, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục. Tham gia cùng cấp ủy , chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là công tác phát triển Đảng viên, đoàn viên, hội viên, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng xóm bản vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội.

Tại Hội nghị các đại biểu được thông tin nhanh về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và địa phương; tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025; thông tin thời sự trong nước và quốc tế; các văn bản pháp luật mới ban hành.

Thông qua hội nghị nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giúp người có uy tín thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại cơ sở./.

 

 

Dương Lành

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập