Tập huấn sử dụng Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong Dịch vụ công trực tuyến với các cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội

Trong 02 ngày 21- 22/12, huyện Nguyên Bình phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo tư vấn Thăng Long tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thực hiện ký số TTHC trong Hệ thống Thông tin một cửa điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong Dịch vụ công, để giao dịch với các cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, cho các học viên là lãnh đạo, công chức kế toán các phòng ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo UBND, công chức kế toán, địa chính 17 xã, thị trấn

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Các học viên được tập huấn, trao đổi về: Nghị định số 130/ 2018/NĐ-CP, ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ thông tin truyền thông về quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 1166/QĐ-BHXH, ngày 22 tháng 09 năm 2020 ban hành quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07 tháng 03 năm 2019, của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2021, của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể và cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; kế hoạch số 1406/KH-UBND, ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 7/6/2022 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch chuyển đổi số của huyện.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, thực hiện triển khai chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan Nhà nước, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan gắn với cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao tính an toàn, bảo mật và tin cậy của văn bản khi truyền qua môi trường mạng; đồng thời, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

 

Sầm Giáo

Trung tâm VHTT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 6 284
  • Tổng lượt truy cập: 763420
Đăng nhập