Văn phòng HĐND & UBND huyện

            

              - Địa chỉ: Tổ dân phố 3 – TT. Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

              - Điện thoại: 0263.872.104

              - Fax: 026 3 872 142

              - Email:  vpubndnb@caobang.gov.vn

         I. Bộ máy tổ chức

         1. Ông : Hà Hữu Thìn

         - Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

         - Điện thoại cơ quan: 0263.872 201

         - Email: thinhh.nb@caobang.gov.vn

         2. Bà : Đàm Thị Điệp

         - Chức vụ: Phó chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

         - Điện thoại cơ quan: 0263.872.839

         - Điện thoại di động: 0886816226

         - Email: diepdt_nb@caobang.gov.vn

         3. Bà Hoàng Hồng Duyên

         - Chức vụ : Công chức Văn phòng

         - Điện thoại cơ quan: 026.3.872.240

         - Mail: duyenhh@caobang.gov.vn

         4. Bà: Nông Thị Hường

         - Chức vụ : Văn thư

         - Điện thoại cơ quan: 026.3.872.104

         - Mail:

            5. Bà: Nông Thị Liễu

         - Chức vụ : Công chức Văn phòng

         - Điện thoại cơ quan: 026.3.872.369

         - Mail: lieunt@caobang.gov.vn

         6. Bà: Hoàng Thu Trang

         - Chức vụ : Công chức văn phòng

         - Điện thoại :0348382054

         - Mail: tranght_nb@caobang.gov.vn

         7. Ông : Hà Văn Dũng

         - Chức vụ :Công chức Văn phòng

         - Điện thoại : 0973680963

         - Mail: dunghv.nb@caobang.gov.vn

         8. Bà:Hoàng Thị Thu Hằng

         - Chức vụ :Công chức Văn phòng

         - Điện thoại cơ quan:

         - Mail:

         9. Bà:Hoàng Thị Nới

         - Chức vụ : Công chức Văn phòng

         - Điện thoại cơ quan:

         - Mail:

         10. Bà: Nguyễn Thu Thị

         - Chức vụ :Nhân viên tạp vụ

         - Điện thoại cơ quan:

         - Mail:

         11. Ông: Nông Văn Hoàn

         - Chức vụ : Nhân viên lái xe

         - Điện thoại cơ quan:

         - Mail:

         12. Ông:Hà Hữu Nghĩa

         - Chức vụ : Nhân viên lái xe

         - Điện thoại cơ quan:

         - Mail:

         13. Ông: Bàn Trung Thành

         - Chức vụ : Nhân viên Bảo vệ

         - Điện thoại cơ quan:

         - Mail:

II . Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

Tham mưu giúp HĐND và UBND huyện xây dựng, chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quỹ, 6 tháng và cả năm, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

Thu thập thông tin, xử lý thông tin, chuẩn bị báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, các văn bản do cơ quan soạn thảo trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo tính hợp lý nội dung và thể thức văn bản theo quy định.

 

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 730
  • Trong tuần: 7 023
  • Tổng lượt truy cập: 661969
Đăng nhập