HỘI NGHỊ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRONG TÌNH HÌNH MỚI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2022

Ngày 29/11 tại huyện Nguyên Bình, Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền về công tác đối ngoại trong tình hình mới cho người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin thời sự quốc tế. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và một số quy định của pháp luật về thực hiện công tac đối ngoại trong tình hình mới. Thông tin về tình hình biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số về công tác đối ngoại trong tình hình mới; Tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số về 03 văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; các quy định pháp luật của nhà nước về quản lý người nước ngoài tại khu vực biên giới. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và các quy định của pháp luật về thực hiện Công tác đối ngoại trong tình hình mới. Qua đó giúp người uy tín trên địa bàn huyện nắm nội dung, phương pháp tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm cơ sở trong công tác vận động tại địa phương, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Sầm Giáo

Trung tâm VHTT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập