Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”

          Ngày 14/9, Hội khuyến học huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Nguyên Bình tổ chức lớp tập huấn triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn (2021 – 2030” và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn (2021 – 2030).

          Tham gia lớp tập huấn có 159 học viên được chia làm 03 lớp là Chủ tịch, các phó chủ tịch Hội khuyến học các xã thị trấn; Chi hội trưởng chi hội khuyến học xóm tổ dân phố.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

          Trong thời gian 01 ngày, Các học viên được tập huấn một số nội dung mới của các mô hình học tập theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản triển khai của UBND tỉnh và Hội khuyến học tỉnh, huyện như: Quyết định số 1373/QĐ – TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”; Kế hoạch số 90/KH – HKH, ngày 18/8/2022 của Hội khuyến học tỉnh Cao Bằng, thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”… Bên cạnh đó, là triển khai Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” , “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”, đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai việc kiểm tra, đánh giá “Cộng đồng học tập cấp xã”, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp triển khai trong thời gian tới.

          Qua hội nghị tập huấn, giúp cho các học viên nắm vững chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn (2021 – 2030). Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, phát huy vai trò tham mưu thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài địa phương./.

Nông Uyên

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 23
Đăng nhập